Co zrobić w razie szkody i jak zgłosić roszczenie w ubezpieczeniu OC samochodu?

 

 

Co zrobić w razie szkody samochodowej objętej ubezpieczeniem OC?

Wypadki i kolizje drogowe to zdarzenia, które mogą przytrafić się każdemu kierowcy. Ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo postępować w razie wystąpienia szkody samochodowej objętej ubezpieczeniem OC. Po pierwsze, należy zachować spokój i zabezpieczyć miejsce zdarzenia, aby uniknąć dodatkowych szkód lub zagrożeń dla innych uczestników ruchu. W przypadku poważniejszych wypadków, warto wezwać służby ratunkowe.

Następnie, trzeba zebrać jak najwięcej informacji na temat zdarzenia. Konieczne jest spisanie danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników, numerów rejestracyjnych pojazdów, a także danych ubezpieczyciela sprawcy. Przydatne mogą być również zdjęcia z miejsca wypadku, które posłużą jako dokumentacja dla ubezpieczyciela. Jeżeli straty są niewielkie i obie strony zgadzają się co do winy, warto sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, co znacznie przyspieszy proces zgłaszania szkody.

Jak zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia OC?

Gdy już doszło do zdarzenia i zostały zabezpieczone wszystkie potrzebne informacje, kolejnym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do odpowiedniego ubezpieczyciela. W Polsce można to zrobić bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy lub za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela, korzystając z procedury bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). W obu przypadkach należy wypełnić formularz zgłoszenia szkody, który można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela lub uzyskać bezpośrednio w punkcie obsługi klienta.

Podczas zgłaszania roszczenia trzeba przekazać szczegółowe informacje na temat zdarzenia, załączyć dokumentację fotograficzną oraz kopię wspólnego oświadczenia o zdarzeniu lub raportu policyjnego, jeżeli był on sporządzany. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, ubezpieczyciel przystąpi do oceny szkody i weryfikacji zgłoszenia.

Co zrobić po zgłoszeniu szkody?

Po zgłoszeniu szkody pozostaje czekać na decyzję ubezpieczyciela. Może on zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji, w zależności od sytuacji. Warto być w stałym kontakcie z ubezpieczycielem i śledzić postępy w analizie zgłoszenia. Standardowy czas na rozpatrzenie roszczenia wynosi do 30 dni od daty zgłoszenia, jednak w niektórych przypadkach proces ten może się wydłużyć.

W międzyczasie można również dokonać naprawy pojazdu, jeśli ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę. Niepowodzenie w naprawie pojazdu zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela może wpłynąć na wysokość odszkodowania. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z decyzji ubezpieczyciela lub kwoty przyznanego odszkodowania, mamy prawo do złożenia odwołania oraz do skorzystania z mediacji lub arbitrażu.

Porady na przyszłość

Aby zminimalizować stres i komplikacje związane z załatwianiem spraw ubezpieczeniowych, warto regularnie kontrolować termin ważności swojej polisy OC i dbać o to, by nie wygasała. Dobrze jest także wybierać renomowane firmy ubezpieczeniowe, które oferują szeroką i profesjonalną obsługę klienta.

Posiadanie pełnej dokumentacji i zbieranie dowodów z miejsca zdarzenia może znacząco ułatwić i przyspieszyć proces zgłaszania roszczenia oraz uzyskania odszkodowania. Warto również korzystać z wszelkich dostępnych narzędzi online, takich jak aplikacje mobilne ubezpieczycieli, które pozwalają na szybkie zgłaszanie szkód i śledzenie statusu zgłoszenia. https://wewior-ubezpieczenia.pl/