Czym zajmują się ośrodki leczenia uzależnień dla młodzieży NFZ? Jak działają?

To jasne, że uzależnienie jest poważną sprawą i że leczenie uzależnienia jest równie ważne. Ale czym dokładnie jest ośrodki leczenia uzależnień dla młodzieży nfz?

Ośrodki leczenia uzależnień dostępne na NFZ oferują szereg usług, w tym detoksykację, leczenie stacjonarne, opiekę ambulatoryjną i opiekę po leczeniu. Ale to znacznie więcej niż tylko proste terapie. Każda placówka jest inna, ale ogólnie rzecz biorąc, w ośrodku leczenia uzależnień można znaleźć kilka charakterystycznych wspólnych rzeczy.

Ośrodki leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych często stosują wiele z tych samych protokołów leczenia, co ośrodki odwykowe dla dorosłych uzależnionych. Jednakże, ponieważ nastolatki i młodzi dorośli wciąż dojrzewają i rozwijają się, ich sposoby leczenia różnią się nieco.

Na przykład, wiele programów leczenia dla nastolatków i młodych dorosłych oferuje terapie skoncentrowane na traumie. Jest to rodzaj leczenia, który zajmuje się pierwotnymi przyczynami uzależnienia. Chociaż niektóre z tych przyczyn mogły wystąpić przed rozpoczęciem nadużywania substancji, trauma często odgrywa kluczową rolę w okresie dojrzewania i młodości.

Ponieważ nastolatki i młodzi dorośli mają wyjątkowe doświadczenia, ich plany leczenia również są inne. Na przykład, młodzież częściej niż dorośli cierpi na współwystępujące zaburzenia, takie jak depresja, lęk czy choroba dwubiegunowa. Może to skomplikować leczenie, ponieważ nastolatki i młodzi dorośli są bardziej narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym niż dorośli.

Różny jest również wiek, w którym nastolatki i młodzi dorośli rozpoczynają leczenie. Ośrodki leczenia uzależnień dla młodzieży nfz posiadają terapie dla określonych przedziałów wiekowych, np. od 13 do 18 lat. https://terapia-totu.pl/