Jak analizować ankiety?

Ankieta jest narzędziem badawczym, które trudno jest pomylić z każdym innym. Ankieta jest specjalnie opracowanym formularzem, który przygotowuje się na potrzeby badania. Ankieta jest zestawem pytań o zróżnicowanym charakterze. Mogą to być pytania otwarte i zamknięte.

W ankiecie może być wykorzystana kafeteria odpowiedzi możliwych do wykorzystania, czyli zaznaczenia i takie, gdzie odpowiedzi udziela sam ankietowany. W zależności od tego, czemu poświęcona jest ankieta, inny będzie jej wygląd i inaczej może wyglądać analiza statystyczna ankiet. Inaczej analizuje się ankiety, które zawierają pytania zamknięte z podanymi propozycjami odpowiedzi do wyboru, inaczej takie, gdzie nie ma propozycji odpowiedzi i ankietowany podaje odpowiedzi własne. Każda ankieta powinna być dokładnie przeanalizowana, by wyniki badań były miarodajne.