Rentowność produktu

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Czym jest rentowność produktu?

Rentowność produktu to wskaźnik, który mierzy efektywność finansową danego produktu lub usługi. Przedstawia on zyski, jakie przynosi dany produkt, w porównaniu do kosztów, które trzeba ponieść podczas jego produkcji i dystrybucji. Poprzez realizację systematycznych działań, na podstawie których następuje kompleksowa ocena efektywności procesów sprzedażowych w firmie można sprawdzić, na jakim poziomie ten wskaźnik się utrzymuje. Tym samym jest to niezwykle istotny czynnik w ocenie opłacalności i sukcesu danego produktu na rynku. Tego typu analizy stanowią podstawę controllingu, czyli umiejętnego zarządzania przedsiębiorstwem z nastawieniem na wyniki. Kompleksową ofertę pod tym kątem posiada nasza firma Controlling Systems, w której zajmujemy się specjalistyczną obsługą doradczą, koncepcyjną i informatyczną. Badanie opłacalności sprzedaży pod tym kątem może być bardzo pomocne w odpowiednim ukierunkowaniu sprzedaży w obszarze strategii, a także ułatwia identyfikację tych elementów, które są zarządzane w sposób niewłaściwy.

Produkt jako wskaźnik analityczny

Produkt może być analizowany pod kątem wielu parametrów, które mają swoje przełożenie na relacje i powiązania między danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych. Do najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na jego temat należą rachunki zysków i strat. Na ich podstawie można bowiem ocenić opłacalność sprzedaży, która określa efektywność zarządzania firmą pod względem realizowanych operacji handlowych. Taka analiza pozwala na zestawienie uzyskiwanych przychodów z posiadanym kapitałem i zasobami. Im wyższa rentowność, tym korzystniejsze wyniki i lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Aby ustalić ją dla konkretnych produktów, musimy określić powiązania między wypracowywanym dzięki nim zyskom a zakresem podejmowanych w tym celu działań. W Controlling Systems oferujemy specjalny system informatyczny ułatwiający takie analizy. Jest nim nasza autorska platforma Eureca, którą szczególnie polecamy.